Dr. Sanjin Sokolović

Dr. Sanjin Sokolović

Doktor stomatologije

Doktor stomatologije,

Stomatološki fakultet u Sarajevu 2003-2010                                       

Kontinuirana edukacija pri Komori liječnika doktora stomatologije FBIH : 

„Stomatologija u praksi“  2011.

„Unapređenje stomatološke prakse“  2011

„Competence in esthetics“  2013.

„Estetika u svakodnevnoj praksi“  2014.

„Interdisciplinarnost u dijagnozi i terapiji premalgnih i malignih lezija oralnih sluznica“   2015.

iTOP: Basic level in iTOP education , Sarajevo  2010

Teorijsko praktični kurs hiruško protetske terapije, Sarajevo 2014

Sweden and Martina Continuing Denatal Education Padova-PAD System:  

Quick, convenient and enduring   2015

Sweden and Martina Continuing Denatal Education Bucharest- 

Cours in Implant Surgery   2015

Aktivno poznavanje engleskog jezika