usluge

CT rentgen

Pomoću aparata Morita 3DR100 moguće je sve anatomske strukture gledati u tri dimenzije. Posebno je važno prilikom postavljanja implantata uraditi CT vilice ili bar dijela gdje bi se postavio implantat. Današnja implantologija je nezamisliva bez CT-a (CT sa pozicioniranjem i određivanjem dubine implantata). Indikacije za CT su isto tako:

            Prilikom vađenja zuba umnjaka. (Pogotovo u donjoj vilici)

            Kod impaktiranih zuba

            Kod oštećenja viličnog zgloba

            RTG paranazalnih sinusa - kod smetnji i dijagnostike paranazalnih sinusa

            RTG šake

            Ortopan - Kao uvodni snimak sa preglednost vilica, viličnih zglobova te sinusa

            Telerentgen - za ortodonsku analizu

Sve snimke dajemo, sa mogućnošću ispisa na CD, putem maila ili u drugoj digitalnoj formi.