Amina Kadiljagic

Dr. Amina Kadiljagić

Doktor stomatologije
Specijalista dječije i preventivne stomatologije

podaci se ažuriraju

STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAUČNI RAD

2019. Aktivno i pasivno učešće na stomatološkim kongresima i skupovima u BiH 

ČLANSTVO

Stomatološka Komora  Federacije BiH

JEZICI

Engleski (stručni) ekspertni nivo govora i razumijevanja
Njemački (stručni) početni nivo govora i razumijevanja