jasmin neimarlija

Jasmin Neimarlija

Doktor stomatologije

2002 – 2006 Stomatološki fakultet Sarajevo
2006 – 2016 Srednja zubotehnička škola Sarajevo

STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAUČNI RAD

Redovan učesnik kontinuiranih edukacija pri stomatološkoj komori Federacije BiH
Edukacija Cad Cam tehnologije izrade keramičkih krunica

JEZICI

Engleski (stručni) ekspertni nivo govora i razumijevanja
Njemački (stručni) ekspertni nivo govora i razumijevanja