saima-krupalija-682x1024

Dr. Saima Krupalija

Doktor dentalne medicine

2018.- Postdiplomski studij iz oblasti Oralne patologije na Istanbul Univerzitetu, Istanbul, Republika Turska
2016. Stručni ispit za obavljanje poslova doktora dentalne medicine
2016. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu
2010.-2016. Dodiplomski studij na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu
1993.-1997. Srednje obrazovanje, „Behram begova medresa“, Tuzla
1985.-1993. Osnovno obrazovanje, Tuzla

STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAUČNI RAD

2016.- Aktivno i pasivno učešće na internacionalnim  stomatološkim kongresima i skupovima u BiH i inostranstvu

ČLANSTVO

Stomatološka Komora FBiH

JEZICI

Engleski (stručni) ekspertni nivo govora i razumijevanja
Turski (stručni) napredni nivo govora i razumijevanja
Španjolski napredni nivo govora i razumijevanja
Francuski početni nivo govora i razumijevanja
Arapski srednji nivo govora i razumijevanja