sara-bozic

Dr.dent.med. Sara Božić

Doktor stomatologije
Specijalista dječije i preventivne stomatologije

2020.Licenca za samostalan rad
2020. Stručni ispit za obavljanje poslova doktora dentalne medicine
2020. Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu
2013-2020. Dodiplomski studij na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu
2009-2013. Srednje obrazovanje, „Prva gimnazija“, Sarajevo
2001-2009.  Osnovno obrazovanje, Sarajevo

STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAUČNI RAD

2019. Aktivno i pasivno učešće na stomatološkim kongresima i skupovima u BiH 

ČLANSTVO

Stomatološka Komora  Federacije BiH

JEZICI

Engleski (stručni) ekspertni nivo govora i razumijevanja
Njemački (stručni) početni nivo govora i razumijevanja