Dr. Lejla Mulalić

Dr. Lejla Mulalić

Doktor stomatologije

Specijalizant na Katedri za Oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Sarajevu