Implantologija

IMPLANTATI

Jedan od najvećih pomaka u stomatologiji u poslednjih nekoliko desetljeća predstavljaju zubni implantati. Evolucija zubnih implanata traje nešto više od pola vjeka. U poslednjih 30 godina zubni implanti u obliku korijena zuba su postali zlatni standard u terapiji krezubosti. Zubni implantat predstavlja jednu vrstu zavrtnja koji se ugrađuje u viličnu kost i služi kao zamjena za zub koji nedostaje tj. njegov korjenski dio.

Zubni implanti se najčešće izrađuju od titanijuma, metala koji je biokompatibilan i ne izaziva alergije. Visoka biokompatibilnost i mogućnost srastanja sa kosti je upravo razlog zbog kojeg je materijal za zubne implantate isti kao i materijal od kojeg se izrađuju proteze za kuk ili koljeno. U Dur Dental Centru ugradnju zubnih implanata vršimo po najvišim svjetskim standardima, koristeći materijale renomiranih svetskih proizvođača. Kontinuirana edukacija na polju zubnih implanata i najviši standardi prakse omogućavaju nam da Vam pružimo najviši nivo kvaliteta usluge.

VRSTE UGRADNJE IMPLANTATA

Postoje dvije vrste procedura ugradnje implanta. Standardna implantacija, gdje se zubni implant ugrađuje na mjesto zuba koji nedostaje i imedijatna implantacija, gdje se zubni implant ugrađuje odmah ili do 7 dana od vađenja zuba.
Prednosti imedijatne implantacije su skraćeno vrijeme čekanja na krunicu i povoljniji koštani uslovi, jer se ovom procedurom maksimalno koristi raspoloživa kost i sprečava njena resorpcija nakon vađenja. Pacijentima je lagodnije jer se cjela procedura završava u jednoj posjeti i vreme čekanja na krunicu se skraćuje na pola.

PROCEDURA UGRADNJE IMPLANTATA

Period oporavka je kratak i prolazi bez komplikacija. Naši pacijenti se najčešće u istom danu vraćaju svakodnevnim aktivnostima. Sama ugradnja zubnog implanta u Dur Dental Centru predstavlja rutinsku proceduru koja se može raditi u lokalnoj anesteziji kao i u svjesnoj sedaciji. Hirurška procedura ugradnje zubnog implanta traje 15 minuta i potpuno je bezbolna i bezbijedna. Nakon ugradnje zubnih implantata period čekanja na osteointegraciju (srastanje sa kosti) je između 3 i 6 mjeseci. Kada se zubni implantati integrišu, na njih se postavljaju krunice i ta procedura traje od 5 do 14 dana u zavisnosti od broja krunica.
Ovakva vrsta nadoknade zuba predstavlja najbolju imitaciju prirode i pruža najveći komfor za pacijenta. Implanti su najbolje rješenje kod nedostatka jednog, više ili svih zuba u jednoj ili obje vilice. Oni mogu služiti kao nosač za fiksno (krunice i mostovi) ili mobilno (proteze na implantima) protetsko rješenje.

VRSTE ZUBNIH IMPLANTATA

Najčešće korišćena vrsta zubnog implanta je dvofazni zubni implantat. Radi se o dva odvojena dijela: zubni implant – zavrtanj koji se ugrađuje u kost i suprastruktura – spona između zubnog implanta i krunice. Oba dijela su najčešće izrađena od titanijuma ali postoje i bezmetalne suprastrukture izrađene od cirkonijuma koje se koriste za izradu bezmetalnih krunica na implantima. Tip suprastrukture koji će se koristiti zavisi od indikacije.