Protetika

Stomatološka protetika je disciplina koja se bavi nadoknađivanjem izgubljenih zubi fiksnim, mobilnim i kombiniranim nadoknadama.

U fiksnu protetiku se ubrajaju protetski estetski elementi koji se trajno cementiraju u ustima pacijenta poput pojedinačnih krunica, ljuspica i mostova. U našoj ordinaciji nudimo Vam krunice izrađene od najkvalitetnijih materijala i najsavremenijom metodom izrade krunica u jednoj posjeti.

Mobilna protetika obuhvata proteske radove koje pacijent može sam otkloniti iz usta, djelimične i potpune dentalne proteze. Potpuna proteza se preporučuje za saniranje bezube vilice onda kada ugradnja implantata nije moguća, kao vrlo funcionalno i estetsko rješenje. Djelimična proteza  se izrađuje kada nije moguće izraditi most ili se pacijent odluči na ekonomičniji mobilni rad. Mobilnu protetiku prakticiramo samo kada iz različitih razloga nije moguće izraditi fiksni protetski rad. Nažalost loša svijest o oralnoj higijeni i visoke stope incidence karijesa u našem društvu često dovode do djelimične ili potpune bezubosti koja se često nadomješta neadekvatnim protetskim rješenjima.  U našoj ordinaciji težimo vrhunskoj estetici i funkcionalnoj rehabilitaciji zuba pri čemu činimo sve za Vaše zube da spriječimo izradu mobilnih proteza. Na nama je da Vam obezbijedimo maksimalno fukcionalan protetski rad perfektnog estetskog izgleda.