Oralna hirurgija

Grana stomatologije koja obuhvata različite hirurške zahvate u usnoj šupljini pacijenta. Ovi zahvati se najčešće obavljaju u lokalnoj anesteziji. Ukoliko postoje zahtjevi pacijenta ili preporuka ljekara, mogu se obavljati i u opštoj anesteziji, u saradnji sa ekipom anesteziologa, koji su uvijek za vas dostupni u Dur Dental Centru.

Najčešći oralno hirurški zahvati:

  • Ekstrakcija ili vađenje zubi;
  • Ugradnja dentalnog implantata;
  • Podizanje dna sinusa uz augmentaciju kao priprema za implantate ili;
  • Propratni zahvat uz postavljanje implantata;
  • Razne korekcije mekih tkiva;
  • Dodavanje sintetičke kosti ili transplatacija kosti (uz prekrivanje membranom).