Dr. Zijo Duranović

Dr. Zijo Duranović

Doktor stomatologije

  • Rođen 12.9.1960
  • Stomatološki Fakultet u Sarajevu 1979 – 1984.g.
  • Nostrifikacija diplome u Švicarskoj 1996 ( Bern )
  • SEMINARI ORTODONCIJE U BEČU
  • U Švicarskoj kao stomatolog radim od 1990.g.
  • Samostalna Stomatološka ordinacija od 1998.g.
  • Od završetka studija do danas preko 1000 sati daljeg usavršavanja i kurseva iz oblasti stomatologije
  • Posebno ortodoncija IP SOFT TEHNIKA
  • CEREC ( porculanske navlake, mostovi i plombe )
  • IMPLANTATI sa ili bez ugradnje kosti i podizanje sinusa itd...