usluge

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

    •       Extrakcija - vađenje zuba običnih ili

    •       Postavljanje implantata

    •       Podizanje sinusa kao priprema za implantate ili

    •       Propratni zahvat uz postavljanje implantata

    •       Razne korekcije mekih tkiva

    •       Dodavanje sintetičke kosti ili transplatacija kosti (sa prekrivanjem membranom)