Tarik Tahirovic

Dr. Tarik Tahirović

Doktor dentalne medicine

Podaci se ažuriraju

STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAUČNI RAD

2016.- Aktivno i pasivno učešće na internacionalnim  stomatološkim kongresima i skupovima u BiH i inostranstvu

ČLANSTVO

Stomatološka Komora FBiH

JEZICI

Engleski (stručni) ekspertni nivo govora i razumijevanja
Francuski početni nivo govora i razumijevanja