Zijo Duranovic

Dr.dent.med. Zijo Duranović

Eidgenössisch diplomierte Zahnarzt in der Schweiz

1975-1979 Gimnazija u Konjicu
1979-1984 Stomatološki fakultetu u Sarajevu
1984-1985 Zaposlen u Domu zdravlja Gacko – Mostar (pripravnički staž)
1985-1986 Služenje vojnog roka
19.01.1987 Položio stručni ispit – Doktor stomatologije u BiH
1986-1988 Zaposlen kao doktor stomatologije u Domu zdravlja Konjic
1988-1997 Dr.stomatologije ambulanti u Romanshornu, Švicarska
1997-1999 Nostrifikacija diplome na Univerzitetu u Bernu, Švicarska
1999-2020 Vlasnik Privatne Stomatoloske Ordinacije u Russikonu, Švicarska
2019- Vlasnik Privatne Stomatoloske Ordinacije DUR DENTAL CENTAR u Sarajevu
2021- Privatna Stomatoloska Ordinacija DUR DENTAL CENTAR Kollbrunn, Švicarska

STRUČNO USAVRŠAVANJE OD 1999 DO DANAS

Preko 1000 sati stalnog edukovanja(u Švicarskoj) i usavršavanja iz svih oblasti stomatologije,neki od najzcajnijih su: Seminari za Ortodonciju u Beču Progresivna Ortodincija; Mini Implantati; Podizanje sinusa i ugradnja imlantata; Hipnoza u somatologiji:
Primjena i upotreba gasa za smijanje u stomatologiji

ČLANSTVA

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo
Udruženje stomatologa u Federaciji BiH
Stomatološka Komora FBiH
Stomatoloska Komora Svicarske (SSO clan od 1999)
Stomatoloska Komora Kantona Zürich Svicarska

JEZICI

Njemački (stručni) ekspertni nivo govora i razumijevanja
Bosanski Maternji jezik
Engleski Komunikacija i razumijevanje